تاریخچه شرکت تعاونی توسعه و عمران طرقبه شاندیز

درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب قانون تأسیس شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی مشتمل‌ بر پانزده ماده و نه تبصره به تصویب رسید و در تاریخ 1389/10/15به تأیید شورای نگهبان نیز رسید. هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/06/26بنا به پیشنهاد شماره 30538/1 مورخ 1390/04/27وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (14) قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی – مصوب 1389 – اساسنامه شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستان را تصویب و ابلاغ نمود.
 

توضیحات بیشتر ...

سخنی با شما

"به منظور تـسریع در رشد و توسعه شهرستان‌ها، هدایـت منابع مردمـی به بخش‌های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعّالیّت‌های اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به دلیل افزونه‌زا (رانت‌زا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکت‌هایی با عنوان «شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» که تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی می‌باشند، براساس این قانون تشکیل می‌گردد." 

اهداف و موضوعات فعّالیّت شرکت تعاونی توسعه و عمران

موضوع اول

انجام فعالیت‌های عمران و آبادی شهرها و روستاهای شهرستان حوزه فعالیت و سرمایه­‌گذاری، مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی

موضوع دوم

ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی، تولیدی، توزیعی و خدماتی که مرتبط با تحقق اهداف تعاونی باشد.

موضوع سوم

خرید سهام بنگاههای دولتی مستقر در شهرستان حوزه فعالیت 

موضوع چهارم

سرمایه گذاری در طرحهای توسع ه­ای شهرستان، از جمله به صورت شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) و یا تشکیل شرکتهای اقماری 

موضوع پنجم

تملک اراضی واقع در بافتهای فرسوده شهری و روستائی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی و استفاده از تسهیلات،

موضوع ششم

استفاده و بهره­‌برداری از فعالیتها، طرحها، زمینها و املاک قابل واگذاری دولت در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی شهرستان

موضوع هفتم

مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونیها.

موضوع هشتم

انجام هرگونه معاملات از قبیل خرید و فروش، اجاره و نظایر آن و تملک اراضی، اموال منقول و غیر منقول و تأمین نیازمندیهای خود به طریق مقتضی و مقرون به صرفه در جهت اهداف تعاونی.

درباره شرکت توسعه و عمران شهرستان

درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب قانون تأسیس شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی مشتمل‌ بر پانزده ماده و نه تبصره به تصویب رسید و در تاریخ 1389/10/15به تأیید شورای نگهبان نیز رسید. هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/06/26بنا به پیشنهاد شماره 30538/1 مورخ 1390/04/27وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (14) قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی – مصوب 1389 – اساسنامه شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستان را تصویب و ابلاغ نمود. بر همین اساس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز در این شهرستان فعّال و از بهار سال 1397 فعّالیّت خود را آغاز نمود.

توضیحات بیشتر