شهرستان بجنورد


آشنایی با شهرستان بجنورد

آشنایی با شهرستان بجنورد

شهرستان  بجنورد به مركزيت شهر بجنورد، بخش­هاي مركزي و شمالي استان خراسان  شمالي  را به خود اختصاص داده و از شمال با كشور تركمنستان، از شرق به  شهرستان  شيروان، از غرب به شهرستان مانه و سملقان و از جنوب به  شهرستان­هاي اسفراين  و جاجرم محدود مي­شود. اين شهرستان با مساحت حدود  6563 كيلومتر مربع 3  شهر، 3 بخش، 8 دهستان و 232 آبادي دارد. جمعيت  شهرستان بجنورد در سال 1390  بالغ بر 365896 نفر برآورد گرديده است.