شهرستان طارم


آشنایی با شهرستان طارم

آشنایی با شهرستان طارم

هرستان طارم یکی از مناطق زیبا و دیدنی کشور است که به خاطر استعدادهای  کشاورزی و دامپروری، حاصل‌خیزی اراضی و برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب،  به عنوان «هندوستان ایران» از آن یاد می‌شود و میعادگاهی مناسب برای سفرهای  نوروزی است.