شهرستان قم


با سرمایه گذاری شرکت توسعه و عمران شهرستان قم و بخش خصوصی، مجتمع کشتارگاهی دام قم آغاز به کار کرد

با سرمایه گذاری شرکت توسعه و عمران شهرستان قم و بخش خصوصی، مجتمع کشتارگاهی دام قم آغاز به کار کرد

مجتمع کشتارگاهی دام قم در ابتدای محور جعفریه قم و در ۲۰ هکتار مساحت و با هزینه‌ای حدود ۳۲ میلیارد تومان احداث شده که هم اکنون به منظور رفع نقایص احتمالی، به صورت آزمایشی آغاز به کار کرده است.