شهرستان آران و بیدگل


آشنایی با شهرستان آران و بیدگل

آشنایی با شهرستان آران و بیدگل

شهرستان  آران و بيدگل با مساحت 3/6051 كيلومتر مربع با جمعيتى حدود 103517  نفر  (سرشمارى سال 1395)، با دو بخش مركزى و كويرات، چهار شهر آران و  بيدگل،  نوش‌آباد، ابوزيدآباد و سفيدشهر و سه دهستان و 12 روستا در  شمالى‌ترين نقطه  اصفهان واقع شده است.