در راستای برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های اقتصادی شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز، مجوز تأسیس کارخانه بزرگ نبات و آبنبات در شهرستان طرقبه شاندیز از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی دریافت شد. به زودی عملیات اجرایی ساختمان و سوله کارخانه آغاز خواهد شد.