اطلاعیه

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از سهامدارانی که تاکنون جهت تعیین تکلیف سهام تعهدی خود به دفتر شرکت مراجعه نکرده‌اند، می رساند، آخرین مهلت قانونی جهت مراجعه و اخذ برگه سهام آخر تیرماه 1398 می باشد. بدیهی است در صورت عدم تسویه حساب، امکان واریز سود وجود نداشته و کلیه سهام در تعهد ابطال و حق هرگونه ادعایی صلب خواهد شد. چاپ این آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به منزله آخرین اخطار کتبی خواهد بود.

آدرس دفتر شرکت: طرقبه، میدان صاحب الزمان، ساختمان حاجی زاده (جنب بانک ملت)، طبقه دوم

آگهی شماره 98049260/ش مورخ 20 تیرماه 1398
روزنامه خراسان رضوی