آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مرحله دوم نوبت اول
شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز

جلسه مجمع عمومی شرکت راس ساعت 18 در روز دوشنبه مورخ 1398/05/28 در محل دفتر شرکت واقع در طرقبه، میدان صاحب الزمان، ساختمان حاجی زاده (جنب بانک ملت) طبقه دوم برگزار می شود. از کلیه نمایندگان منتخب اعضاء دعوت می شود در جلسه مذکور حضور به هم رسانند. با توجه به انتخاب بازرسان از کلیه کاندیداهای سمت بازرسی دعوت می شود طی یک هفته از زمان انتشا آگهی در ساعات اداری به دفتر شرکت (آدرس بالا) مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان

2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1397

3- طرح و تصویب بودجه سال 1398

4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

5- تصویب افزایش سرمایه شرکت

6- تصمیم گیری در خصوص خرید سهام و سرمایه گذاری در سایر اشخاص حقوقی و شرکتها

7- تصویب نابرابری سهام