آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مرحله دوم نوبت دوم
شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز

جلسه مجمع عمومی شرکت راس ساعت 18 در  روز چهارشنبه مورخ 1398/شهریور/1398 در محل دفتر شرکت واقع در طرقبه، میدان  صاحب الزمان، ساختمان حاجی زاده (جنب بانک ملت) طبقه دوم برگزار می شود.  از کلیه نمایندگان منتخب اعضاء دعوت می شود در جلسه مذکور شخصا حضور به هم  رسانند.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان

2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1397

3- طرح و تصویب بودجه سال 1398

4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

5- تصویب افزایش سرمایه شرکت

6- تصمیم گیری در خصوص خرید سهام و سرمایه گذاری در سایر اشخاص حقوقی و شرکتها

7- تصویب نابرابری سهام