همزمان با نصب بنرهای تبلیغاتی در سطح شهر طرقبه مبنی بر واگذاری  واحدهای صنفی فاز یک مجموعه گردشگری چالیدره آگهی این مزایده به صورت رسمی  در روزنامه خراسان منتشر شد. علاقمندان می‌توانند جهت دریافت مدارک شرکت در  مزایده از تاریخ 6 اردیبهشت ماه به مدت یک هفته به دفتر شرکت مراجعه  نمایند.