آگهی مزایده عمومی رستوران فاز یک مجموعه گردشگری نمونه چالیدره

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز به استناد مصوبه هیأت مدیره درنظر دارد نسبت به واگذاری کافی‌شاپ و چا متر مربع با امکانات کامل سالن، آشپزخانه و سردخانه اقدام نماید؛  متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشارآگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده به دبیرخانه شرکت واقع در طرقبه، میدان شهدا، خیابان قائم یک، نبش شهید سلیمان زاده سه، شرکت تعاونی توسعه و عمران طرقبه شاندیز مراجعه نمایند. همچنین متقاضیان میتوانند جهت بازدید از رستوران با شماره تلفن 09013333907 یا شماره 05134222264  تماس حاصل نمایند.

جواد عابد خراسانی

مدیر عامل  و عضو هیأت مدیره

شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز

 

آگهی مزایده عمومی کافی شاپ و چایخانه فاز یک مجموعه گردشگری نمونه چالیدره

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز به استناد مصوبه هیأت مدیره درنظر دارد نسبت به واگذاری کافی‌شاپ و چایخانه فاز یک واقع در بام چالیدره (در بهترین نقطه مجموعه چالیدره با دید 360 درجه به دریاچه و شهر مشهد) با متراژ 220 متر مربع اقدام نماید؛  متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشارآگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده به دبیرخانه شرکت واقع در طرقبه، میدان شهدا، خیابان قائم یک، نبش شهید سلیمان زاده سه، شرکت تعاونی توسعه و عمران طرقبه شاندیز مراجعه نمایند. همچنین متقاضیان می‌توانند جهت بازدید از کافی شاپ و چایخانه با شماره تلفن 09013333907 یا شماره 05134222264  تماس حاصل نمایند.

جواد عابد خراسانی

مدیر عامل  و عضو هیأت مدیره 

شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز

 

 

 آگهی های فوق در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1399 در روزنامه خراسان رضوی چاپ و منتشر شد