آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مرحله دوم نوبت اول
شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز

جلسه مجمع عمومی شرکت راس ساعت 18 در روز شنبه مورخ 1399/06/29 در محل دفتر شرکت واقع در طرقبه، میدان شهدا، خیابان قائم، خیابان قائم یک، نبش شهید سلیمانزاده 3 برگزار می شود. از کلیه نمایندگان منتخب اعضاء دعوت می شود در جلسه مذکور حضور به هم رسانند. با توجه به انتخاب بازرسان از کلیه کاندیداهای سمت بازرسی دعوت می شود طی یک هفته از زمان انتشا آگهی در ساعات اداری به دفتر شرکت (آدرس بالا) مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان

2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1398

3- طرح و تصویب بودجه سال 1399

4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

 

هیات مدیره

 

دانلود فایل پی داف آگهی روزنامه دعوت مجمع عمومی مورخ 20 مرداد ماه 1398 در صفحه 9 روزنامه خراسان

b4a32-9(4).pdf