سی و دومین جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران تشکیل شد. این جلسه در تاریخ دهم دی ماه 1399 در ساعت 4 بعدازظهر با رعایت ضوابط و پروتکل های اجتماعی در محل دفتر شرکت با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد. در این جلسه در خصوص موارد زیر به تفصیل بحث و بررسی و نظرات اعضای محترم هیئت مدیره اخذ و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دستور کار جلسه سی و دومین جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران به شرح زیر بررسی و تصمیم گیری شد..

1- نامه اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی مبنی بر عدم احراز ضوابط زمین پیشنهادی از سوی شهرداری طرقبه در خصوص مرکز معاینه فنی

2- بررسی نحوه خاتمه قرارداد شماره 73 شرکت توسعه و عمران شهرستان با شرکت گردشگری چالیدره و نحوه ادامه موضوع

3- اخذ نمایندگی گاز بوتان در شهر طرقبه

4- ادامه پیگیری ها در خصوص اخذ موافقت اولیه از اداره ورزش و جوانان استان خراسان رضوی و پیگیری جهت اخذ مجوز واگذاری 2 هکتار زمین از اداره منابع طبیعی

5- مجوز اقامتگاه سنتی عمارت سیلمان طرقبه

6- قرارداد بهره برداری و اجاره پارک بهمن طرقبه

7- تصمیم گیری در خصوص برگزاری جلسه مجمع عمومی که در دو نوبت آگهی شده که به دلیل حدنصاب نرسیدن اعضا در جلسه اول و بیماری کرونا لغو شد.

این جلسه در ساعت 6 بعدازظهر با دعای همیشگی به پایان رسید.

 

توضیح: جلسه هیئت مدیره در تاریخ یکم دی ماه برگزار شده است که به اشتباه در متن خبر دهم دیماه درج شده است.