از تاریخ 13 دی ماه 1399 کلیه سهامداران شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز می‌توانند با مراجعه به دفتر شرکت و دریافت حواله سیلندر گاز مایع، نسبت به دریافت سیلندر 11 کیلویی بوتان با نرخ مصوب 18000تومان اقدام نمایند. هر سهامدار در ماه می‌تواند به تعداد دو سیلندر از سهمیه عضویت در تعاونی استفاده نماید.
همچنین سهامداران عزیز میتوانند به صورت غیرحضوری از طریق وبسایت شرکت به آدرس www.ttotsh.ir ثبت نام نموده و با درج آدرس دقیق پستی خود، سیلندر خود را به صورت رایگان دریافت نمایند و یا با مراجعه مستقیم به آدرس نمایندگی واقع در جاده کمربندی، جنب رستوران طاق بستان نسبت به دریافت سهمیه خود اقدام نمایند.

لینک ثبت نام ویژه سهامداران شرکت توسعه و عمران

https://farsicomcrm.com/ttotsh/formView/1051