جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مرحله دوم نوبت اول شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد.

جلسه مجمع عمومی شرکت راس ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۹ در محل پارک بهمن طرقبه، (مجتمع فرهنگی و گردشگری شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز) با حضور 41 تفر از نمایندگان منتخب اعضاء برگزار شد. بعد از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، جواد عابد خراسانی مدیر عامل شرکت طی یک گزارش مفصل فعالیت‌ها و طرح‌ها و پیگیری‌های انجام شده در سال 1398 را به اطلاع اعضا رساندند. بعد از ارائه گزارش سوالات اعضای مجمع از مدیرعامل و هئیت مدیره شرکت مطرح و اعضاء نظرات خود را در خصوص گزارشات ارائه شده اعلام کردند. بعد از آن آقای مهندس معمرزاده به نمایندگی از بازرسان شرکت گزارش بازرسی از صورت‌های مالی را به اطلاع مجمع رسانده و در انتها صورت‌های مالی سال منتهی به 29/12/1398 به تصویب اعضاء مجمع رسید. همچنین بودجه سال 1399 شرکت نیز از سوی مدیرعامل به تفکیک بیان شد و به تایید مجمع عمومی رسید. از آنجا که برای سمت بازرسی کسی کاندید نشده بود، این موضوع از دستور کار مجمع خارج شد. لازم به توضیح است که اطلاعات کامل گزارش هیئت مدیره و بازرسان و همچنین بودجه سال 99 و صورت های مالی منتهی به 29/12/1398 در وبسایت شرکت به آدرس www.ttotsh.ir در دسترس سهامداران محترم قرار گرفته است.