در راستای پیگیری انجام پروژه های آبخیزداری و جنگل کاری در سطح شهرستان  طرقبه شاندیز، مدیرعامل شرکت توسعه و عمران با مهندس سبحانی مدیر ترویج و  مشارکت های مردمی منابع طبیع و آبخیزداری استان خراسان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار مدیرعامل شرکت توسعه و عمران شهرستان ضمن اشاره به قانون تشکیل شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی و ضرورت حمایت ادارات، سازمان‌ها و نهادها از این شرکت‌ها به دلیل مردمی بودن و کمک به رشد و توسعه اقتصادی شهرستان، ضمن تشکر از مهندس خاکپور ریاست محترم اداره منابع طبیعی شهرستان طرقبه شاندیز، توانایی های شرکت را در زمینه اجرای پروژه های آبخیزداری و جنگل کاری تشریح کرده و ابراز امیدواری کرد، به زودی با همکاری اداره منابع طبیعی و همیاری مسئولین استان، این شرکت بتواند در زمینه انجام پروژه های متنوع اداره منابع طبیعی شهرستان نقش مهمی را در این شهر داشته باشد. 

مهندس نادر شبانی عضو   شورای برنامه ریزی و رئیس کارگروه  محیط زیست شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز نیز، به گوشه‌ای از فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه‌های مرتبط با منابع طبیعی در سطح شهر طرقبه اشاره کرده و اظهار امیدواری کرد، با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های بیشتر، بتوان از ظرفیت جوانان و علاقمندان شهر طرقبه و شهرستان در این خصوص بهره بیشتری برد.

در این دیدار مهندس سبحانی مدیر اداره ترویج و مشارکت‌های مردمی منابع طبیعی وآبخیزداری استان خراسان، ضمن تایید ضرورت حمایت از شرکت‌های توسعه و عمران اظهار امیدواری کرد، که هر چه سریعتر با هماهنگی‌های صورت گرفته بین استان و شهرستان طرقبه شاندیز، بتوان از ظرفیت‌های شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی در سطح استان و علی الخصوص در سطح شهرستان طرقبه شاندیز بهره برد. 

l