اطلاعات شرکت
نام شرکت تعاونی توسعه و عمرانشرکت تعاونی توسعه و عمران استعدادهای درخشان شهرستان بروجرد
استانلرستان
شهرستانبروجرد
تعداد اعضاء1,850
تلفن 109167928635
تلفن2
تاریخ ثبت شرکتدوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
کد اقتصادی
آدرس دفتر شرکت تعاونیمیدان یادبود- اول خ سیدمصطفی- پلاک۴۷۴- طبقه همکف
کد پستی
وبسایت
ایمیلalizendehdellaw@gmail.com
لوگوی شرکت
عکس مدیر عامل
مشخصات مدیر عامل
نام و نام خانوادگیمجید پسنده
نام پدر
تحصیلات
تلفن تماس06642601354
موبایل09167928635
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهعلی زنده دل
سمترئیس هیئت مدیره
موبایل
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهمحمدحسین نصیری
سمتنایب رئیس هیئت مدیره
موبایل
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهمحمدرضا نقدی
سمتمنشی
موبایل
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهمحمدحسن کردی
سمتعضو هیئت مدیره
موبایل
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهفتحعلی گودرزی
سمتبازرس اصلی
موبایل