جلسه هیات مدیره شرکت توسعه عمران شهرستان طرقبه شاندیز با حضور اکثریت اعضاء هیات مدیره در روز شنبه 22 خرداد ماه 1400 راس ساعت 20 در محل مجموعه پذیرایی و گردشگری بهارستان (پارک بهمن) متعلق به شرکت توسعه عمران شهرستان طرقبه شاندیز برگزار شد. 

در این جلسه در خصوص شرکت نگارآفرینان پایا شهر ارغوان، پارک بهمن، نمایندگی گاز مایع و همچنین اقامتگاه بومگردی عمارت سلیمان طرقبه صحبت شد. همچنین در خصوص وضعیت موجود پیگیری ها مرکز معاینه فنی شماره 2 توضیحات لازم توسط مدیرعامل محترم ارائه شد و همچنین در جهت ادامه پیگیری ها نظرات اعضای هیات مدیره جلب شد.