برادر ارجمند جناب آقای جواد شیروانی مقدم
سهامدار محترم شرکت توسعه عمران شهرستان طرقبه شاندیز

با سلام و احترام

نظر به حسن شهرت، تعهّد، توانمندی و سوابق ارزنده جنابعالی در حوزه ورزش و به منظور هم‌افزایی اندیشه‌های پویا و خلاق در توسعه و عمران ورزش شهرستان طرقبه شاندیز و در راستای تقویت و گسترش فعّالیّت‌های جامعه ورزشی، بنا به تأیید هیئت مدیره محترم شرکت تعاونی، به موجب این حکم به عنوان 

عضو شورای برنامه‌ریزی و رئیس کمیته فرهنگی ورزشی
شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز منصوب می‌شوید.

امید است تمام مساعی و همّت خود را برای تحقق بخشیدن به اهداف قانون تأسیس شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی، مفاد اساسنامه شرکت‌های توسعه و عمران و همچنین اهداف تشکیل کمیته فرهنگی ورزشی به کار گرفته و در این مسیر از توان، ایده‌ها و افکار روشن و خلاّق جامعه ورزشکاران شهرستان طرقبه شاندیز علی‌الخصوص سهامدارن محترم شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز استفاده مطلوب بنمایید. از جنابعالی انتظار می‌رود همسو و هماهنگ با مدیریت محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان در پیشبرد اهداف مورد نظر تلاش نمایید. از خداوند متعال دوام توفیقات شما را خواستارم.

جواد عابد خراسانی  
مدیرعامل و عضو هیات مدیره