انتخابات مجمع عمومی عادی مرحله اول شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز جهت انتخاب نمایندگان به منظور شرکت در مجمع اصلی از طریق استقرار صندوق اخذ رای طبق جدول اعلامی برگزارش شد. این انتخابات مستند به دستورالعمل تشکیل مجامع عمومی دومرحله‌ای و مقررات و آیین نامه‌های قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، برگزار گردید. انتخابات در دو روز و دو شعبه اخذ رای طبق جدول زیر برگزار و اعضای منتخب مجمع مشخص گردیدند.

نام حوزه:طرقبه
تعداد اعضاء: ۱۵۷۵
تعداد نمایندگان: ۶۳ نفر
تاریخ مجمع:۱۴۰۰/۰۹/۲۶
ساعت برگزاری: ۹ الی ۱۲
محل صندوق: طرقبه – حسینه سفلی

نام حوزه:شاندیز    تعداد اعضاء: ۴۶۸
تعداد نمایندگان:۱۹ نفر
تاریخ مجمع: ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
ساعت برگزاری: ۹ الی ۱۲
محل صندوق : شاندیز


از ردیف 1 تا 63 به عنوان اعضای اصلی و مابقی به عنوان اعضای علی البدل به ترتیب آرا در جدول زیر مشخص شده‌اند.

همچنین تعداد 18 نفر به عنوان اعضای منتخب شهر شاندیز به ترتیب آرا مشخص گردیدند.