آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مرحله دوم نوبت اول
شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز

جلسه مجمع عمومی شرکت راس ساعت 16 در روز چهارشنبه مورخ 27 بهمن ماه 1400 در محل پارک بهمن طرقبه برگزار می‌شود. از کلیه نمایندگان منتخب اعضاء دعوت می‌شود، شخصاَ در جلسه مذکور حضور به هم رسانند. داوطلبان تصدی سمت هیات مدیره و بازرسی شرکت می‌توانند از روز انتشار آگهی به مدت پنج روز نسبت به ثبت نام و ارائه مدارک خود به دفتر شرکت واقع در طرقبه، میدان شهدا، خیابان قائم، خیابان قائم یک، نبش شهید سلیمانزاده 3، اقدام نمایند.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان
2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1399
3- طرح و تصویب بودجه سال 1400
4- انتخاب اعضای هیات مدیره
5- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

هیات مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز


فرم ثبت نام داوطلبان تصدی سمت هیات مدیره و بازرس شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی


برای دانلود آگهی روزنامه بر روی لینک زیر کلیک کنید.
روزنامه خراسان-شنبه 25دیماه1400.pdf