اطلاعات شرکت
نام شرکت تعاونی توسعه و عمرانشرکت توسعه و عمران شهرستان طارم
استانزنجان
شهرستانطارم
تعداد اعضاء234
تلفن 1024-32922148
تلفن2
تاریخ ثبت شرکتچهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶
کد اقتصادی
آدرس دفتر شرکت تعاونیزنجان ۔ طارم۔ آببر۔ خیابان امام۔ روبروی بانک توسعه تعاون
کد پستی
وبسایت
ایمیل
لوگوی شرکت
عکس مدیر عامل
مشخصات مدیر عامل
نام و نام خانوادگیمعصومه امین
نام پدررمضانعلی
تحصیلاتکارشناسی حقوق
تلفن تماس024-322922148
موبایل09116496992
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهمعصومه امین کدوسرایی
سمترئیس هیئت مدیره
موبایل09116496992
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرههادی انصاری
سمتمنشی
موبایل09199811042