مراحل تشکیل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز

مراحل تشکیل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز
ردیف شرح وضعیت تاریخ انجام
1 ارائه درخواست اولیه تشکیل تعاونی توسط حداقل هفت نفر از متقاضیان انجام شد 1396/03/15
2 معرفی سه نفر بعنوان هیئت موسس و یکنفر به عنوان نماینده هیئت موسس جهت پیگیری تشکیل تعاونی انجام شد 1396/03/15
3 ارائه طرح پیشنهادی انجام شد  1396/03/15
4 تکمیل فرم متقاضیان تشکل تعاونی (حداقل هفت نفر) انجام شد 1396/03/15
5 ارائه فرم های اولیه شامل درخواست تشکیل، طرح پیشنهادی و فرم مشخصات متقاضیان (به انضمام کپی کارت ملی و شناسنامه هیئت موسس) به اتاق تعاون استان جهت بررسی انجام شد  1396/03/15
1 صدور موافقتنامه تشکیل تعاونی توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد 1396/04/15
7 افتتاح حساب به نام هیئت موسس در بانک  انجام شد  
8 شروع پذیره نویسی سهام شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز انجام شد 1396/07/01
9 انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی توسط هیئت موسس انجام شد  1396/10/01
10 برگزاری انتخابات اولین مجمع عمومی عادی (مرحله اول) با حضور متقاضیان  انجام شد.  1396/10/01
11 برگزاری اولین مجمع عمومی عادی (مرحله دوم) با حضور اعضای مجمع جهت تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیئت مدیره و بازرسان  انجام شد 1397/01/14
12 برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره و انتخاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس و منشی شرکت انجام شد 1397/02/14
13 ارائه مدارک اولین مجمع عمومی عادی مرحله دوم شامل آگهی دعوت، صورتجلسه مجمع، صورتجلسه هیئت مدیره، لیست سهامداران، تاییدیه بانکی مبنی بر واریز یک سوم سرمایه ثبتی تعاونی و اساسنامه تعاونی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اقدام قانونی انجام شد  1397/03/07
14 ارائه نامه گواهی جمعیت شهرستان بینالود (طرقبه شاندیز) از سوی فرمانداری شهرستان انجام شد 1397/03/13
15 اخذ تاییدیه نام تعاونی از اداره ثبت شرکتها انجام شد 1397/04/05
16 صدور مجوز ثبت تعاونی توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ارسال به اداره ثبت شرکت ها از طریق پست به منظور دریافت آگهی تاسیس انجام شد  1397/04/26
17 انجام امور ثبتی در اداره ثبت شرکتها انجام شد  17/06/1397
18 ارائه آگهی تاسیس ثبت شرکت تعاونی و همچنین روزنامه رسمی قوه قضائیه که آگهی تاسیس آن منتشر شده است به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت صدور پروانه تاسیس تعاونی  در حال انجام  
دسته ها: اخبار

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.