اطلاعات شرکت
نام شرکت تعاونی توسعه و عمرانشرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی فخر بجنورد
استانخراسان شمالی
شهرستانبجنورد
تعداد اعضاء1,453
تلفن 1058-32724404
تلفن2
تاریخ ثبت شرکتشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷
کد اقتصادی
آدرس دفتر شرکت تعاونیبجنورد خ قیام جنوبی پارک سرداران خانه امید بازنشستگان
کد پستی
وبسایت
ایمیل
لوگوی شرکت
عکس مدیر عامل
مشخصات مدیر عامل
نام و نام خانوادگیجعفر فدائی
نام پدرعلی
تحصیلاتلیسانس
تلفن تماس058-32724404
موبایل09155841039
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهابوالفضل باقرنیا
سمترئیس هیئت مدیره
موبایل