اطلاعات شرکت
نام شرکت تعاونی توسعه و عمرانشرکت تعاونی توسعه وعمران غدیرشهرستان گرمسار
استانسمنان
شهرستانگرمسار
تعداد اعضاء500
تلفن 109123320106
تلفن2
تاریخ ثبت شرکتجمعه ۳ شهریور ۱۳۹۶
کد اقتصادی
آدرس دفتر شرکت تعاونیگرمسارمیدان امام کوچه شهیدزاهدنیابن دست گلدشت رو دفترتوسعه وعمران تی انبارتاریخی مسجدامام حسین (ع )
کد پستی
وبسایت
ایمیل
لوگوی شرکت
عکس مدیر عامل
مشخصات مدیر عامل
نام و نام خانوادگیاسماعیل مونسی سرخه
نام پدرعباسعلی
تحصیلاتلیسانس
تلفن تماس023-34232647
موبایل09123320106
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهمهدی شکرزاده
سمترئیس هیئت مدیره
موبایل09121011052
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهمنصورعابدی
سمتنایب رئیس هیئت مدیره
موبایل09122317448
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهحسن کیفری
سمتمنشی
موبایل09122320038
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهعربعلی طوسی
سمتعضو هیئت مدیره
موبایل09121213338
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهمجیدمحمدی
سمتعضو هیئت مدیره
موبایل09121310383
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهاسماعیل زاهدنیا
سمتعضو هیئت مدیره
موبایل09125322080