اطلاعات شرکت
نام شرکت تعاونی توسعه و عمرانشرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان اسکو
استانآذربایجان شرقی
شهرستاناسکو
تعداد اعضاء1,400
تلفن 1041-33227309
تلفن2041-33220951
تاریخ ثبت شرکتچهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
کد اقتصادی
آدرس دفتر شرکت تعاونیاسکو فلکه بانک ملی
کد پستی
وبسایت
ایمیل
لوگوی شرکت
عکس مدیر عامل
مشخصات مدیر عامل
نام و نام خانوادگیجهانبخش فرض زاده
نام پدرمیکائیل
تحصیلاتلیسانس
تلفن تماس041-33227309
موبایل09141193028
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهحسین قرطاسی
سمترئیس هیئت مدیره
موبایل