اطلاعات شرکت
نام شرکت تعاونی توسعه و عمرانشرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان رامسر
استانمازندران
شهرستانرامسر
تعداد اعضاء2,968
تلفن 1011-55260481
تلفن2011-55260482
تاریخ ثبت شرکتپنج‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۸۴
کد اقتصادی411,311,515,169
آدرس دفتر شرکت تعاونیرامسر،میدان امام ، ابتدای فاز ۳ بلوار امام ، ساختمان دکتر لطفی
کد پستی4,691,844,195
وبسایتhttp://www.ttor.ir
ایمیلinfo@ttor.ir
لوگوی شرکت
عکس مدیر عامل
مشخصات مدیر عامل
نام و نام خانوادگیصفر قاسمی
نام پدررحمتعلی
تحصیلاتکارشناسی مدیریت حرفه ای تعاون
تلفن تماس011-55260481
موبایل09111355624
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهمحمد ابراهیمیان
سمتعضو هیئت مدیره
موبایل
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهحسن گلدشتی
سمتبازرس اصلی
موبایل
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهمحمد طاهر علی رمجی
سمتبازرس اصلی
موبایل
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهمسیح  کرد امیری
سمتبازرس اصلی
موبایل
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهبهمن نارنج جعفری
سمترئیس هیئت مدیره
موبایل
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهابراهیم ولی شیخ زاهد
سمتنایب رئیس هیئت مدیره
موبایل
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهقاسم قلی پور
سمتمنشی
موبایل
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهعلیرضا رضی کاطمی
سمتعضو هیئت مدیره
موبایل
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهعلی محرابی
سمتعضو هیئت مدیره
موبایل
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهمحمد شهروندی
سمتعضو هیئت مدیره
موبایل