اطلاعات شرکت
نام شرکت تعاونی توسعه و عمرانتعاونی توسعه وعمران شهرستان شاهرود
استانسمنان
شهرستانشاهرود
تعداد اعضاء4,000
تلفن 1023-32233240
تلفن2023-32233245
تاریخ ثبت شرکتدوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
کد اقتصادی411,498,694,853
آدرس دفتر شرکت تعاونیشاهرودمیدان قیام بلوارآزادی پلاک۳۳۳ طبقه اول
کد پستی3,616,731,167
وبسایتhttp://wwe.ttoshahrood.ir
ایمیلto.shahrood@chmail.ir
لوگوی شرکت
عکس مدیر عامل
مشخصات مدیر عامل
نام و نام خانوادگیداودقلیچی
نام پدراحمد
تحصیلاتکارشناسی ارشد کارآفرینی
تلفن تماس023-31121
موبایل09122733615
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهدکتر حسین صالحی مقدم
سمترئیس هیئت مدیره
موبایل09128733350
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهدکتر مهدی موسی زاده
سمتنایب رئیس هیئت مدیره
موبایل09121732283
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهحمیدرضا نوروزی
سمتمنشی
موبایل09123733083
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهعباسعلی غلامی
سمتعضو هیئت مدیره
موبایل09123731641
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهحسین ترابی
سمتعضو هیئت مدیره
موبایل09121731311
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهمحمدرسول صباغان
سمتعضو هیئت مدیره
موبایل09123732455