اطلاعات شرکت
نام شرکت تعاونی توسعه و عمرانامید شکوه شهرستان فردوس
استانخراسان جنوبی
شهرستانفردوس
تعداد اعضاء580
تلفن 1056-32733655
تلفن2056-32733656
تاریخ ثبت شرکتچهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
کد اقتصادی411,658,874,475
آدرس دفتر شرکت تعاونیفردوس - خیابان شهیدمطهری - نبش مطهری 8
کد پستی9,771,654,459
وبسایت
ایمیلtto.ferdos.co@gmail.com
لوگوی شرکت
عکس مدیر عامل
مشخصات مدیر عامل
نام و نام خانوادگیسید محمود پناهی
نام پدرسیدعباس
تحصیلاتلیسانس
تلفن تماس056-32725005
موبایل09151342516
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهمهدی افشاری
سمتبازرس علی البدل
موبایل09153355895
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهسید علی اکبر سجادی
سمترئیس هیئت مدیره
موبایل09153357099
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهمحمد نبیلی مقدم
سمتنایب رئیس هیئت مدیره
موبایل09155345430
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهسید محمود پناهی
سمتعضو هیئت مدیره
موبایل09151342516
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهمحمد اسماعیل معراجی
سمتعضو هیئت مدیره
موبایل09158647001
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهمهدی آزمایش
سمتعضو هیئت مدیره
موبایل09153340119
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهمرتضی تابعی
سمتبازرس اصلی
موبایل09153344756