در هر کار گروهی  اختلاف سلیقه بسیار طبیعی است، اقناع در سیستم آرایی بسیار مهم است امّا  مبنای دموکراسی رای است ولی اگر نظر شما که ممکن است درست‌تر هم باشد رای  نیاورد به رای اکثریت احترام و در جهت اجرای آن کمک کنید. دستگاههای اجرایی  هم کمک خواهند کرد که منافع مردم در قالب پروژه‌هایی که تعریف خواهید کرد  تامین شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بینالود (طرقبه شاندیز) سید حسن حسینی در جلسه تحویل اسناد و مدارک شرکت تعاونی  توسعه عمران شهرستان از هییت مؤسس به هیئت مدیره که در فرمانداری تشکیل شده بود با بیان این مطلب گفت: همه دستگاه‌ها موظف به تسهیل امور تعاونی‌ها خصوصا شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان هستند چرا که اعضای آن شالوده کل شهرستان هستند. وی خطاب به هیات مدیره جدید گفت: از نظرات صائب خود به هر طریق دفاع کنید و حرکت رو به جلو داشته باشید و ما هم آماده کمک هستیم امّا اصل خودتان هستید چون باید پاسخگو باشید. نماینده عالی دولت در شهرستان   افزود در مباحث اقتصادی با دقّت و حسّاسیّت شرکت کنید و کار را شهرستانی  ببینید و از ظرفیت‌های طبیعی، انسانی و اقتصادی هر دو بخش بطور کامل استفاده کنید.

شهردار طرقبه نیز در این نشست بر استفاده از ظرفیت‌های حداکثری شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تاکید کرد. گفتنی  است در این جلسه اعضای هیات مدیره و بازرسان در حضور فرماندار و نماینده اداره کل کار و تعاون معرفی شدند و اهداف و برنامه‌‌های خود را بیان نموده و مدارک کاری شرکت را رسما از فرمانداری تحویل گرفته، خواستار کمک نماینده عالی دولت و دستگاه‌ها برای پیشبرد امور شدند.