اطلاعات شرکت
نام شرکت تعاونی توسعه و عمرانشرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان لارستان
استانفارس
شهرستانلار
تعداد اعضاء1,000
تلفن 109173810059
تلفن252250049
تاریخ ثبت شرکتسه‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
کد اقتصادی
شناسه ملی14008998060
آدرس دفتر شرکت تعاونیشهر جدید سی متری هلال احمر بلوک 5
کد پستی7,431,847,469
وبسایت
ایمیلTosea.omran.larestan@gmail.com
لوگوی شرکت
عکس مدیر عامل
مشخصات مدیر عامل
نام و نام خانوادگیحامد فتوحی
نام پدرهاشم
تحصیلاتفوق لیسانس
تلفن تماس07152250049
موبایل09173810059
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهابوذر راضی
سمترئیس هیئت مدیره
موبایل09177818339
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهسید روح اله قرشی
سمتنایب رئیس هیئت مدیره
موبایل09178583708
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرههادی طاهری
سمتمنشی
موبایل09364418384