اطلاعات شرکت
نام شرکت تعاونی توسعه و عمرانشرکت تعاونی توسعه و عمران پایدار
استاناصفهان
شهرستانآران و بیدگل
تعداد اعضاء1,200
تلفن 1031-54752289
تلفن2
تاریخ ثبت شرکت
کد اقتصادی
شناسه ملی
آدرس دفتر شرکت تعاونیآران و بیدگل میدان آزادگان خیابان امیرکبیر روبه روی خیابان امید
کد پستی
وبسایت
ایمیل
لوگوی شرکت
عکس مدیر عامل
مشخصات مدیر عامل
نام و نام خانوادگیسجاد میرزایی یزدلی
نام پدرعلی
تحصیلاتکارشناسی ارشد
تلفن تماس031-54752289
موبایل09137292055
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهمحمدتقی حقیقیان بیدگلی
سمترئیس هیئت مدیره
موبایل