تفاهم نامه همکاری مشترک میان وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در راستای تحقق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی، بستر سازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرحهایی که به دلیل افزونه زا (رانت زا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد و همچنین توانمندسازی و تقویت تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی، این تفاهمنامه فیمابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور به شرح ذیل منعقد می گردد.

برای دانلود تفاهم نامه بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

tafahomname.pdf