اطلاعات شرکت
نام شرکت تعاونی توسعه و عمرانتوسعه وعمران شهرستان دشتی
استانبوشهر
شهرستاندشتی
تعداد اعضاء425
تلفن 1077-35327979
تلفن2
تاریخ ثبت شرکتدوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
کد اقتصادی411,544,877,415
شناسه ملی۱۴۰۰۶۷۲۴۸۸۸
آدرس دفتر شرکت تعاونیدشتی،خورموج،بلوارخودموج، کنگان ،دره تاج آباد،اولین دور برگردان،جنب معاینه فنی.
کد پستی7,541,693,236
وبسایت
ایمیل
لوگوی شرکت
عکس مدیر عامل
مشخصات مدیر عامل
نام و نام خانوادگیاسدالله
نام پدرتاج الدین
تحصیلاتفوق لیسانس
تلفن تماس077-35327979
موبایل09177723779
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهاسدالله تاج الدین،حسن غریبی،خلیل غلامی،عبدالمهدی تاج الدین،علیرضا شهابی ،عبدالرسول سلیمی حسین باغبانی،،
سمتبازرس اصلی
موبایل