اولین جلسه تاسیس شرکت تعاونی تامین نیاز تعاونی های توسعه و عمران شهرستان ها در تاریخ یازدهم شهریورماه 1399 به پیشنهاد جناب آقای مهندس کلانتری معاون اسبق وزارت تعاون و با همت و پیگیری‌های جناب آقای دکتر رستمی در محل دفتر جناب آقای مهندس کلانتری برگزار شد.

 آقایان کردی از شرکت توسعه و عمران بروجرد، جناب آقای تختی از شرکت توسعه و عمران بیجار، جناب آقای ضیایی از شرکت توسعه و عمران شهرستان قم،جناب آقای دکتر رستمی و جناب آقای عسگری از شرکت توسعه و عمران شهرستان طارم به نمایندگی از مدیران عامل شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی در این جلسه شرکت و به عنوان هیئت مؤسس شرکت تعاونی تامین نیاز انتخاب شدند.