آلوی شمس طرقبه

آلوی شمس طرقبه
تولید انواع آلو در طرقبه خراسان، فقط و فقط به ارقام مختلف آلوی شمس برمی گردد. به عبارت دیگر تنها همین یک نمونه در این شهر تهیه شده که البته با درجات و ویژگی های مختلفی نیز همراه بوده است. این صحبت برای این است که برخی از عزیزان خریدار گمان می کنند انواع ارقام آلوها در طرقبه خراسان کشت و تولید می شود. آلوی بخارا به علت کشت و تولید زیاده از حدی که دارد، همیشه این گمان را در خریدار ایجاد می کند که در همه جا می توان به آن دست پیدا کرد.
 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.