اطلاعات شرکت
نام شرکت تعاونی توسعه و عمرانتعاونی توسعه و عمران شهرستان شیراز
استانفارس
شهرستانشیراز
تعداد اعضاء9,029
تلفن 1071-32360461
تلفن2071-32338593
تاریخ ثبت شرکتیک‌شنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
کد اقتصادی411559999677
شناسه ملی۱۴۰۰۶۸۶۳۷۰۸
آدرس دفتر شرکت تعاونیشیراز، خیابان رودکی، ساختمان رضا
کد پستی7,135,744,953
مشخصات مدیر عامل
نام و نام خانوادگیمحمدجواد خیرخواهی
نام پدرزیاد
تحصیلاتارشد حقوق عمومی
تلفن تماس071-32360461
موبایل09177051197
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهغلامرضا امیر احمدی
سمترئیس هیئت مدیره
موبایل09171200413
ارسال پیشنهادات و انتقادات
لطفا پیشنهادات خود را در اینجا مرقوم فرماییدشرایط  ناپایدار اقتصادی و بالا بودن ریسک سرمایه گذاری، عدم امکان تملک زمین‌های واقع در بافت فرسوده شهری، عدم امکان استفاده از تسهیلات بانکی به دلیل  بهره بانکی بالا و نداشتن وثایق کافی، عدم توجیه مردم نسبت به مزایای ایجاد و راه‌ اندازی شرکت‌های توسعه و عمران، عدم آشنایی کافی به ظرفیت های سرمایه گذاری استان و نبودن اراده جدی برای حمایت از این تعاونی ها از طرف  مسوولین ذیربط، بوروکراسی سخت و طولانی واگذاری سهام شرکت‌های تولیدی و صنایع بزرگ که در لیست خصوصی سازی قرار گرفته و ظرفیت‌های فراوان دیگری که برای ایجاد اشتغال و فرصت‌های سرمایه‌گذاری می تواند در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار گیرد، از جمله مشکلات کلی و جزیی شرکت‌های توسعه و عمران و  پیشنهاداتی است که به نظر می رسد توجه به آنها می تواند به رونق تعاونی کمک  کند.