فرماندار بینالود (طرقبه شاندیز) در جلسه هماهنگی پذیره نویسی شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان با بیان این مطلب گفت: شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان می تواند با کانالیزه کردن امکانات، استعداد ها و توانمندی های شهرستان زمینه ارتقاء ظرفیت‌های شهرستان در حوزه های مختلف را فراهم نماید و در کل کار ویژه تعاونی‌ها و مجموعه های مبتنی بر تعاون ومشارکت عمومی در اقتصاد استفاده از سرمایه های خورد و ظرفیت‌های پراکنده اقتصادی که اغلب نیز کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و به مرور زمان از بین می رود در جهت انجام فعالیت‌ها اقتصادی کلان مهم اقتصادی است.
نماینده عالی دولت در شهرستان با اشاره به اینکه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان دارای ماهیت تعاونی–سهامی است افزود: شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شرایط و امکانات و حمایت‌های خوبی را می‌توانند در حوزه ترک تشریفات و جذب اعتبارات دولتی برای سود دهی و انتفاع بیشتر سهامداران  بهره ببرند  و از این جهت با شرکت‌های تعاونی و سهامی که بیشتر از این اقدام به پذیره نویسی و فعالیت نموده‌اند و بعضا دچار مشکلاتی گردیده‌اند متفاوت می‌باشد و مهمتر از آن حمایت‌های خاص و ویژه ای نیز از سوی دولت داشته و با مشارکت عمومی شهروندان و اقبال پذیره نویسان می تواند سر منشاء فعالیت‌های ماندگاری در حوزه های مختلف اقتصادی  به عنوان یک شرکت فرادستی و هلدینگ سرمایه گذاری  در عرصه‌های مختلف تولیدی ، صنعتی و خدماتی حضور موثر داشته باشد.