با هدف هماهنگي و همسوسازي شركت هاي توسعه و عمران كشور، سومین نشست تخصصی مدیران عامل شرکت های تعاونیتوسعه و عمران شهرستانی کشور با حضور معاون امور تعاون وزیر تعاون كار و رفاه اجتماعي، استاندار استان مركزي، مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون، مديرعامل بانك توسعه تعاون و جمعي از مديران تعاوني هاي توسعه و عمران در محلات برگزار شد.

در اين مراسم معاون امور تعاون وزیر تعاون كار و رفاه اجتماعي گفت: شناسایی فعالیت ها، ظرفیت ها و استعدادهای شهر و نیز شناخت راه های سرمایه ‌گذاری واشتغال زایی در فعالیت های تولیدی که منجر به صادرات شود باید در دستور کار تعاونی های توسعه و عمران قرار گیرد.

سید حمید کلانتری در سومین نشست تخصصی مدیران عامل شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی کشور در محلات گفت: یکی از وظایف اصلی شرکتهای تعاونی توسعه همکاری است. به کمک تعاونی ها بایستی روابط اجتماعی و همبستگی اجتماعی را توسعه دهیم و بی تفاوتی را از جامعه دور کنیم و اقتصاد رااز درون توانمند سازیم.

وی افزود: هدف اصلی از راه اندازی تعاونشهر سازماندهی مشارکت مردم در رشد و توسعه اقتصاد شهرستان است. شناخت مزیت ها، ظرفیت ها و پتانسیل هایشهرستان، نیاز اولیه شرکت های توسعه عمران شهرستان هاست.

معاون وزیر تعاون در امور تعاونی ها برنامه ریزی مناسب مبتنی بر ظرفیت های شهرستان ها را زمینه اولیه پیشرفت شرکت های توسعه و عمران دانست و گفت:شرکت های توسعه و عمران باید سه اصل را سر لوحه کار خود قرار دهند، برنامه ریزی، تقویت پشتوانه اجتماعی و جذب سرمایه باید از اصولی ترین محورهای فعالیت این شرکت ها باشد.

وی در ادامه افزود: تعاونی ها باید از پشتوانه اجتماعی خوبی برخوردار باشند و بکارگیری نیروهای متعهد و متخصص دارای وجهه اجتماعی بالا در شهرستان ها درراس هرم مدیریتی شرکت های تعاونی توسعه و عمران باید مورد توجه قرار گیرد تا تعاونی غنای بیشتر پیدا کنند.

کلانتری جذب و هدایت سرمایه های مردمی بعنوان سرمایه اولیه این شرکت ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: پس از تشکیل تعاونی و انتخاب هیئت مدیره جذبو تشویق آحاد مردم شهرستان ها جهت عضویت در این شرکت ها باید در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تعاونی موفق است که بتواند سرمایه مردمی بیشتری را بدون نیاز به تسهیلات بانک ها جذب کرده و سرمایه و منابع مالی این شرکتها با توجه به ماده ۲۶ برنامه ششم توسعه کشور در اجرای پروژه های عمرانی، فرهنگی و خدماتی هزینه و اجرایی کند و نکته مهم در این بخش ضمانت صندوقتوسعه ضمانت سرمایه گذاری کشور از سرمایه های شرکت های توسعه و عمران و بازگشت سرمایه است.

معاون وزیر تعاون استفاده از تسهیلات اشتغال روستایی را یکی از محورهای فعالیت شرکت های تعاونی توسعه و عمران عنوان کرد و گفت: با توجه به تخصیص۱۸۰۰ میلیارد تومان توسط بانک های عامل جهت طرح های اشتغال پایدار روستایی باید تلاش کرد با همکاری وزارت کشور تعاونی دهیاری ها فعال و ازاین منابعاستفاده بهینه شود.

وی تعامل مابین تعاونی های شهرستان را نیز مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: تعامل میان تعاونی های شهرستان ها و تقویت فعالیت در حوزه فروش و صادرات وحضور فعال در نمایشگاه های تخصصی و عرضه مستقیم با محوریت شرکت توسعه و عمران باعث گردش مالی و توسعه اقتصادی خواهد شد.

کلانتری در خاتمه خاطر نشان کرد: تعاونی ها موجب هم افزایی و بهره وری می شوند و تحرک بخشیدن به فعالیت های توسعه محور نیز می تواند یکی دیگر ازفعالیت های شرکت های تعاونی باشد.

مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون نيز در اين همايش با اشاره به اهميت تعاوني هاي توسعه و عمران اظهار داشت: شركت هاي تعاوني توسعه وعمران به لحاظ وسعت و تعداد اعضا، افراد بسياري از منطقه اي در كشور را شامل مي شود كه اين امر نشان از تاثيرگذاري بالاي اين واحدها بر زندگي مردم دارد،به همين جهت صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون به عنوان نهادي حمايتي تلاش بسياري را براي تعامل زيادي را با اين تعاوني ها برقرار نموده است و اكنون نيزبه عنوان يكي از سازمان هاي مجري طرح اشتغال پايدار روستايي با برگزاري جلسات و نشست هاي متعدد در سراسر كشور ساز و كار اجراي مطلوب طرح ذكر شدهرا فراهم نموده است.

وي افزود : شركت هاي تعاوني توسعه و عمران مي توانند با تشكيل تعاوني مركزي به شيوه اي اتحاديه اي عمل نموده و پيشرفت منطقه را تسريع دهند.