به گزارش روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی مهدی حسین نژاد در سومین نشست تخصصی مدیران عامل شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی کشور با اشاره به اهمیت تعاونی های توسعه و عمران اظهار داشت: شرکت های تعاونی توسعه و عمران به لحاظ وسعت و تعداد اعضا، افراد بسیاری از منطقه ای در کشور را شامل می شود که این امر نشان از تاثیرگذاری بالای این واحدها بر زندگی مردم دارد، به همین جهت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به عنوان نهادی حمایتی تلاش بسیاری را برای تعامل با این تعاونی ها برقرار نموده است و اکنون نیز به عنوان یکی از سازمان های مجری طرح اشتغال پایدار روستایی با برگزاری جلسات و نشست های متعدد در سراسر کشور ساز و کار اجرای مطلوب طرح ذکر شده را فراهم نموده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در ادامه در خصوص جزئیات صدور ضمانت نامه  بخش تعاون برای تسهیلات روستایی افزود: برای تعاونی های زنان در طرح اشتغال روستایی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان  و برای آقایان 250 میلیون تومان وام بدون وثیقه ملکی را تضمین می کنیم وی همچنین عنوان کرد در خصوص جزییات صدور ضمانت نامه برای متقاضیان حقیقی دریافت تهسیلات روستایی که امکان تامین وثیقه در چهارجوب قانون ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری ندارندمیتوانند از ظرفیت صندوق ضمانت به شرط اهلیت متقاضیان توسط صندوق تایید شود پرداخت ضمانت با سفته و دو ضامن انجام خواهد شد.