بعد از دوماه پیگیری مداوم و مستمر پروسه ثبت شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز در سامانه تشکیل تعاونی ها در تاریخ 27 تیرماه به پایان رسید. لازم به توضیح است که ثبت اطلاعات تک تک تمامی سهامداران در  "سامانه تشکیل" الزامی می باشد. بعد از ثبت اطلاعات در سامانه و رفع نواقص سهامداران و تایید کلیه مراحل اداره تعاون استان خراسان مجوز ثبت شرکت تعاونی را صادر نمود. مجوز ثبت نامه ای می باشد که اداره تعاون خطاب به اداره ثبت شرکتها صادر می کند و ضمن معرفی شرکت تعاونی، نام شرکت، میزان سهام، تعداد اعضاء، محل دفتر، اعضای هیئت مدیره و بازرسان و سایر اطلاعات لازم ، اجازه ثبت شرکت را می دهد. 

هم اکنون بعد از دریافت مجوز ثبت کلیه مدارک شرکت تعاونی تحویل وکیل حقوقی شرکت شده است تا هر چه سریعتر مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها نیز انجام شود. 

پیشاپیش از صبر و شکیبایی تمامی سهامداران عزیز تشکر کرده و امیدواریم بتوانیم با پیگیری های مستمر، پروسه طولانی و زمانبر ثبت شرکت را سریعتر به سرانجام برسانیم.