شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه  شاندیز همواره استفاده و بکارگیری نیروهای بومی، محلّی و متخصّص را مدنظر  داشته و برای تحقق آن گام برمی‌دارد. شما نیز می‌توانید با تکمیل و ارسال  فرم زیر اطلاعات و رزومه کاری خود را برای ما ارسال نموده تا در اوّلین  فرصت و پروژه مورد نیاز با شما تماس بگیریم. تکمیل این فرم هیچ تعهدی برای  استخدام شما در شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز ایجاد  نخواهد کرد. همچنین دقّت داشته‌ باشید که شما برای استخدام و همکاری با  شرکت تعاونی حتما باید جزو سهامداران این شرکت تعاونی باشید و برای تکمیل  فرم ثبت شماره عضویت شما الزامی می‌باشد.