شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز جهت تکمیل کادر اداری خود نیاز به جذب و استخدام یک حسابدار با مدرک حداقل کارشناسی دارد. سهامداران عزیزی که مدرک حسابداری دارند، می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی زیر رزومه خود را ثبت نموده تا برای مصاحبه از آنها دعوت به عمل آید. تکمیل این فرم هیچ تعهدی برای استخدام در شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز ایجاد نخواهد کرد و صرفا بعد از دعوت به مصاحبه نتیجه آن به شخص متقاضی اعلام خواهد شد.