اطلاعات شرکت
نام شرکت تعاونی توسعه و عمرانشرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز
استانخراسان رضوی
شهرستانطرقبه شاندیز
تعداد اعضاء2,500
تلفن 1051-34222264
تلفن2051-34222295
تاریخ ثبت شرکتشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
کد اقتصادی1,407,823,781
آدرس دفتر شرکت تعاونیطرقبه - میدان شهدا - خیابان قائم - قائم یک - نبش شهید سلیمانزده 3
کد پستی9,351,511,111
وبسایتhttp://www.ttotsh.ir
ایمیلinfo@ttotsh.ir
لوگوی شرکت
عکس مدیر عامل
مشخصات مدیر عامل
نام و نام خانوادگیجواد عابد خراسانی
نام پدرحسن
تحصیلاتکارشناسی ارشد
تلفن تماس051-34227301
موبایل09013333907
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهمحمد همایونی حصار
سمتعضو هیئت مدیره
موبایل
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهمحمد قالیباف طرقبهی
سمتنایب رئیس هیئت مدیره
موبایل
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهیاسر رضوی
سمتمنشی
موبایل
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهرضل عظیمی طرقدری
سمتعضو هیئت مدیره
موبایل
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهمهدی گلکار طرقبه
سمتعضو هیئت مدیره
موبایل
مشخصات اعضای هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی عضو هیئت مدیرهجواد برزگر طرقبه
سمتعضو هیئت مدیره
موبایل
ارسال پیشنهادات و انتقادات