شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز همواره استفاده و بکارگیری نیروهای بومی، محلّی و متخصّص را مدنظر داشته و برای تحقق آن گام برمی‌دارد. شما نیز می‌توانید با تکمیل و ارسال فرم زیر اطلاعات و رزومه کاری خود را برای ما ارسال نموده تا در اوّلین فرصت و پروژه مورد نیاز با شما تماس بگیریم. تکمیل این فرم هیچ تعهدی برای استخدام شما در شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز ایجاد نخواهد کرد. همچنین دقّت داشته‌ باشید که شما برای استخدام و همکاری با شرکت تعاونی حتما باید جزو سهامداران این شرکت تعاونی باشید و برای تکمیل فرم ثبت شماره عضویت شما الزامی می‌باشد.

برای تکمیل و ثبت مشخصات خود بر روی لینک کلیک کنید
مشاهده‌ی فرم