برادر ارجمند جناب آقای علی حبیب زاده

با سلام و احترام

نظر به حسن شهرت، تعهّد، توانمندی و سوابق ارزنده جنابعالی و به منظور هم‌افزایی اندیشه‌های پویا و خلاقتان در توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز و در راستای تقویت و گسترش فعّالیّت‌های توسعه‌ای و عمرانی، بنا به تأیید هیئت مدیره محترم شرکت تعاونی، به موجب این حکم به عنوان

عضو شورای برنامه ریزی و مدیر عامل شرکت نگارآفرینان پایا شهر ارغوان
  شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز منصوب می‌شوید.

امید است تمام مساعی و همّت خود را برای تحقق بخشیدن به اهداف قانون تأسیس شرکت‌های توسعه و عمران شهرستانی و همچنین مفاد اساسنامه شرکت‌های توسعه و عمران به کار گرفته و در این مسیر از توان، ایده‌ها و افکار روشن و خلاّق جوانان تحصیلکرده و با استعداد شهرستان علی‌الخصوص سهامدارن محترم شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز استفاده مطلوب بنمایید. از خداوند متعال دوام توفیقات شما را خواستارم.

 

                                                                                                                               جواد عابد خراسانی
                                                                                                                       مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
                                                                                           شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز