موضوع فعاليت :طراحي، نظارت، مشاوره، محاسبه فني و پشتيباني و اجراي کليه امورعمراني و پيمانکاري اعم از سازه هاي فلزي، چوبي، سنگي و بتني، ساخت مجتمع‌هاي مسکوني، تجاري، اداري، ورزشي و صنعتي، اجراي دکوراسيون‌هاي داخلي و نماهاي بيروني ساختمان با استفاده از فناوريهاي نوين صنعت ساختمان، خاک‌برداري و خاکريزي، بهسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده، ارائه خدمات فني و مهندسي ، انجام و ايجاد خدمات شهري و فضاي سبز، مديريت پيمان و مشارکت در پروژها عمراني، شهرک سازي و انبوه سازي، اجراي پروژه هاي راه سازي شامل اتوبان ها، بزرگراه ها، راه هاي فرعي و اصلي، گاردريل بندي، زيرسازي، آسفالت ريزي و روکش معابر و زير بناي شهري، راه هاي ريلي و فرودگاه ها و طراحي و اجراي پروژه هاي آب و فاضلاب، شامل سد سازي، تونل سازي، پل سازي، و شبکه هاي آبرساني، کانال کشي وامور باغباني، طراحي و اجراي پروژه هاي تأسيساتي الکتريکال و مکانيکال شامل کليه سيستم هاي الکتريکي و الکترونيکي، طراحي، اجرا، نگهداري فني سيستم هاي کنترل هوشمند، و خدمات شهري شامل جدول کشي رنگ آميزي المانهاي شهري، ارائه خدمات پشتيباني قابل واگذاري به بخش خصوصي ، انجام کليه امور بازرگاني خريد و فروش و صادرات و واردات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني ، اخذ و اعطاي نمايندگي داخلي و خارجي، شرکت درمناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي، ايجاد شعب و اعطاي نمايندگي در سراسرکشور، اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج از کشور ، برپايي و شرکت در نمايشگاهها و همايشهاي داخلي و خارجي جهت شرکت ،عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهيلات ريالي و ارزي و ضمانت نامه هاي بانکي از کليه بانکهاي خصوصي و دولتي و موسسات مالي و اعتباري جهت شرکت در داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهاي لازم و ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعاليت نمي باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط
مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلي : استان خراسان رضوي ، شهرستان بينالود ، بخش طرقبه ، شهر طرقبه، /صاحب الزمان ، خيابان انوري ، خيابان صاحب الزمان ، پلاك 29 ، طبقه همكف کدپستي 9351814791
سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ 10000000 ريال نقدي
منقسم به 1000 سهم 10000 ريالي تعداد 1000 سهم آن با نام عادي
مبلغ 10000000 ريال توسط موسسين طي گواهي بانکي شماره 66081 مورخ 1397/09/10 نزد بانک صادرات شعبه طرقبه با کد 250 پرداخت گرديده است
اعضا هيئت مديره
خانم سوسن شيرواني مقدم طرقبه به شماره ملي 0922291845و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال
آقاي مجتبي ارغواني طرقدري به شماره ملي 0922813116و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال
آقاي علي مشكين فر به شماره ملي 0922969094و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال
آقاي علي حبيب زاده به شماره ملي 0923108904و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال
آقاي حميد شمس طرقبه به شماره ملي 0923300244و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال
خانم عاطفه موسوي نژاد طرقبه به شماره ملي 0923464425و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال
توسعه و عمران شهرستان طرقبه شانديز به شناسه ملي 14007823781 و به نمايندگي جواد برزگر طرقبه به شماره ملي 0940872366و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال
دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامي و همچنين کليه نامه هاي عادي و اداري با امضاء مشترک رئيس هيئت مديره و مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مي باشد.
اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه
بازرسان
آقاي حميد مؤدب گجوان به شماره ملي 0920345239 به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي
آقاي مجتبي عباسي به شماره ملي 0922699811 به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي
روزنامه کثير الانتشار خراسان رضوي جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد.