بایگانی نوشته‌ها


تشکیل جلسه هماهنگی پذیره نویسی شرکت تعاونی با حضور فرماندار

تشکیل جلسه هماهنگی پذیره نویسی شرکت تعاونی با حضور فرماندار

فرماندار بینالود(طرقبه شاندیز) در جلسه هماهنگی پذیره نویسی شرکت تعاونی  توسعه عمران شهرستان با بیان این مطلب گفت: شرکت تعاونی توسعه و عمران  شهرستان می تواند با کانالیزه کردن امکانات، استعداد ها و توانمندی های  شهرستان زمینه ارتقاء ظرفیتهای شهرستان در حوزه های مختلف را فراهم نماید و  در کل کار ویژه تعاونی ها و مجموعه های مبتنی بر تعاون ومشارکت عمومی در  اقتصاد استفاده از سرمایه های خورد و ظرفیتهای پراکنده اقتصادی که اغلب نیز  کمتر مورد استفاده قرار میگیرد  و به مرور زمان از بین می رود  در جهت  انجام فعالیت ها اقتصادی کلان مهم اقتصادی است.