بایگانی نوشته‌ها


فرصت های شغلی

فرصت های شغلی

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز همواره استفاده و بکارگیری  نیروهای بومی، محلّی و متخصّص را مدنظر داشته و برای تحقق آن گام  برمی‌دارد. شما نیز می‌توانید با تکمیل و ارسال فرم زیر اطلاعات و رزومه  کاری خود را برای ما ارسال نموده تا در اوّلین فرصت و پروژه مورد نیاز با  شما تماس بگیریم.