بایگانی نوشته‌ها


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مرحله دوم نوبت اول

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مرحله دوم نوبت اول

جلسه مجمع عمومی شرکت راس ساعت 18 در روز دوشنبه مورخ 1398/05/28 در محل  دفتر شرکت واقع در طرقبه، میدان صاحب الزمان، ساختمان حاجی زاده (جنب بانک  ملت) طبقه دوم برگزار می شود. از کلیه نمایندگان منتخب اعضاء دعوت می شود  در جلسه مذکور حضور به هم رسانند. با توجه به انتخاب بازرسان از کلیه  کاندیداهای سمت بازرسی دعوت می شود طی یک هفته از زمان انتشا آگهی در ساعات  اداری به دفتر شرکت (آدرس بالا) مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام  نمایند

آگهی آخرین اخطار عمومی در روزنامه کثیرالانتشار

آگهی آخرین اخطار عمومی در روزنامه کثیرالانتشار

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از سهامدارانی که تاکنون جهت تعیین تکلیف سهام  تعهدی خود به دفتر شرکت مراجعه نکرده‌اند، می رساند، آخرین مهلت قانونی جهت  مراجعه و اخذ برگه سهام آخر تیرماه 1398 می باشد. بدیهی است در صورت عدم  تسویه حساب، امکان واریز سود وجود نداشته و کلیه سهام در تعهد ابطال و حق  هرگونه ادعایی صلب خواهد شد. چاپ این آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به  منزله آخرین اخطار کتبی خواهد بود.